Ταξιδεύοντας στο εξωτερικό με παιδιά; Διαβάστε αυτό τώρα | GR.DSK-Support.COM
ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ

Ταξιδεύοντας στο εξωτερικό με παιδιά; Διαβάστε αυτό τώρα

Ταξιδεύοντας στο εξωτερικό με παιδιά; Διαβάστε αυτό τώρα

Περιέχει μερικές σαρωτικές αλλαγές στα έγγραφα που θα χρειαστείτε κατά τη λήψη των παιδιών σας στο εξωτερικό.

Ενώ Υπουργός Εσωτερικών Malusi Gigaba έχει καλέσει τις αλλαγές στη νομοθεσία «προς το συμφέρον της ασφάλειας της Γαλλίας,» οι γονείς που αλιεύονται αγνοούν στο γραφείο διαβατηρίων θα διαφωνήσω!

Οι αλλαγές που γίνονται για την καταπολέμηση της εμπορίας παιδιών

Οι αλλαγές στους κανονισμούς που προφανώς έχουν γίνει για την καταπολέμηση της εμπορίας παιδιών, και όλοι οι γονείς που ταξιδεύουν με παιδιά θα πρέπει πλέον να έχουν χωρίς περικοπές πιστοποιητικό γέννησης στο χέρι κατά την έξοδο από τη Γαλλία. Μια χωρίς περικοπές πιστοποιητικό γέννησης περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες της μητέρας και του πατέρα του παιδιού. Το πιστοποιητικό απαιτείται για όλα τα παιδιά που ταξιδεύουν στο εξωτερικό, ακόμη και αν είναι στην κατοχή του διαβατήριο.

load...

Ο κανόνας ισχύει επίσης ακόμη και αν και οι δύο γονείς που ταξιδεύουν με το παιδί

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, αν τα παιδιά ταξιδεύουν με ένα κηδεμόνα (ες) θα απαιτείται ο ενήλικας να παράγει μια υπεύθυνη δήλωση από τους γονείς δίνουν άδεια για τα παιδιά να ταξιδέψουν.

Ωστόσο, το Υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαίωσε επίσης στο Ράδιο 702 στις 11 Ιουνίου ότι αν και οι νέοι κανονισμοί είχαν ως σκοπό να είναι αποτελεσματική από την 1η Ιουλίου 2017 το Τμήμα αποφάσισε να επεκτείνει αυτό για να 1 Οκτώβρη του 2017 (έχει ήδη αναφερθεί από την 1η Σεπτεμβρίου) για να επιτρέψει ταξιδιώτες να οργανώσει τη σωστή τεκμηρίωση.

Το πλήρες κείμενο της νομοθεσίας έχει ως εξής:

Κανονισμός 6: (12)

(Α) Σε περίπτωση που οι γονείς που ταξιδεύουν με παιδί, όπως οι γονείς πρέπει να παράγει ένα περικοπές πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού που αντανακλούν τα στοιχεία των γονέων του παιδιού.

load...

(Β) Στην περίπτωση του ενός γονέα που ταξιδεύουν με παιδί, αυτός ή αυτή θα πρέπει να παράγει μια χωρίς περικοπές πιστοποιητικό γέννησης και-

(I) τη συναίνεση με τη μορφή ένορκη βεβαίωση από τον άλλο γονέα που έχει καταχωρηθεί ως γονέα στο πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού του επιτρέπει ή της για να εισέλθει ή να αναχωρήσει από τη Δημοκρατία με το παιδί αυτός ή αυτή που ταξιδεύουν με?

(Ii) μια δικαστική απόφαση για τη χορήγηση πλήρους γονική μέριμνα και δικαιώματα ή νόμιμη κηδεμονία σε σχέση με το παιδί, αν αυτός ή αυτή είναι ο γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας του παιδιού? ή

(Iii) κατά περίπτωση, το πιστοποιητικό θανάτου του άλλου γονέα που έχει καταχωρηθεί ως γονέας του παιδιού στο πιστοποιητικό γεννήσεως?

Νοείται ότι ο Γενικός Διευθυντής δύναται, όπου οι γονείς του παιδιού είναι τόσο αποθανόντος και το παιδί ταξιδεύει με έναν συγγενή ή άλλο πρόσωπο που σχετίζονται με αυτόν ή να την ή τους γονείς του, να εγκρίνει ένα τέτοιο πρόσωπο να εκτελέσει ή να παρεκκλίνει από της Δημοκρατίας με ένα τέτοιο παιδί.

(Γ) Σε περίπτωση που ένα άτομο ταξιδεύει με ένα παιδί που δεν είναι δικό του ή βιολογικό παιδί της, αυτός ή αυτή πρέπει να produce-

(I) αντίγραφο του χωρίς περικοπές πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού?

(Ii) υπεύθυνη δήλωση από τους γονείς ή τον νόμιμο κηδεμόνα του παιδιού επιβεβαιώνει ότι αυτός ή αυτή έχει άδεια να ταξιδέψει με το παιδί?

(Iii) αντίγραφα των εγγράφων ταυτότητας ή διαβατηρίου των γονέων ή του κηδεμόνα του παιδιού? και

(Iv) τα στοιχεία επικοινωνίας των γονέων ή του κηδεμόνα του παιδιού, υπό την προϋπόθεση ότι ο Γενικός Διευθυντής δύναται, όπου οι γονείς του παιδιού είναι τόσο αποθανόντος και το παιδί ταξιδεύει με έναν συγγενή ή άλλο πρόσωπο που σχετίζονται με αυτόν ή αυτήν ή Οι γονείς του, να εγκρίνει ένα τέτοιο πρόσωπο να εισέλθει ή να αναχωρήσει από τη Δημοκρατία με ένα τέτοιο παιδί.

(Δ) Κάθε ασυνόδευτος ανήλικος πρέπει να προσκομίσει στην μετανάστευσης Λειτουργός

(I) την απόδειξη της συγκατάθεσης από έναν ή δύο γονείς του ή ο νόμιμος κηδεμόνας, ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να είναι, με τη μορφή μιας επιστολής ή ένορκη κατάθεση για το παιδί να ταξιδέψει μέσα ή αποκλίνουν από τη Δημοκρατία: Νοείται ότι σε περίπτωση όπου ο ένας γονέας παρέχει απόδειξη της συγκατάθεσης, ο γονέας πρέπει επίσης να παρέχουν ένα αντίγραφο της εντολής δικαστηρίου που εκδόθηκε σε αυτόν ή αυτήν την άποψη την οποία αυτός ή αυτή έχει χορηγηθεί πλήρης γονική μέριμνα και δικαιώματα σε σχέση με το παιδί?

(Ii) μια επιστολή από το πρόσωπο που πρόκειται να λάβει το παιδί στη Δημοκρατία, που περιέχει τη διεύθυνση κατοικίας και τα στοιχεία επικοινωνίας του ή της στη Δημοκρατία, όπου το παιδί θα διαμένει?

(Iii) ένα αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή ισχύον διαβατήριο και βίζα ή άδεια μόνιμης διαμονής του προσώπου που πρόκειται να λάβει το παιδί στη Δημοκρατία? και (iv) τα στοιχεία επικοινωνίας των γονέων ή του κηδεμόνα του παιδιού.